Dr.med. Shaip Ibishi

Share on:
Post on Facebook Twitter
Add to your del.icio.us Digg this story
Dr.med. Shaip Ibishi

Gjinekolog-obsteter, i specializuar në klinikën universitare të Götingenit, Gjermani) shef i gjinekologjisë në DFK.

Ai ka sferë të interesit dhe subspecializimit diagnostifikimin dhe terapinë e sëmundjeve të
gjirit  por edhe të sëmundjeve tjera malinje gjinekologjike. Posaqërisht merret
edhe me aplikimin  e kemoterapisë te këto sëmundje. Edhe ai merret me
laparoskopi si dhe me përcjellje dhe lindje të shtatzënave.